Jaarlijks organiseert de Rabobank de Rabo ClubSupport: een actie waarmee leden* van de bank een stem kunnen uitbrengen op hun favoriete vereniging.
Voor iedere uitgebrachte stem doneert de Rabobank €5,- aan betreffende vereniging.

Ook dit jaar heeft onze stichting, St. Wijkbelangen Hemdijk Sneek, zich weer aangemeld voor deze actie.
Draagt u onze Stichting een warm hart toe en wilt u ons steunen?
Stem dan op Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek.
Mede met de te ontvangen donatie kunnen wij weer mooie dingen organiseren zoals:
– de wijkbarbecue,
– het Sint-Maarten-lopen,
– het paaseieren zoeken,
– de bewonersbijeenkomst,
– de nieuwjaarsbijeenkomst,
– de maandelijkse wandelingen,
– en het in de lucht houden van onze wijkkrant, website, nieuwsbrieven en apps.
Dit alles ter bevordering van de onderlinge verbondenheid in onze wijk.

Wilt u op ons stemmen dan kan t/m 27 sept. als volgt:
– Log op uw pc, tablet of smartphone in op uw account bij de Rabobank.
– Klik op de knop ‘Service’.
– Klik op de knop die verwijst naar de ‘Club Support’.
– Selecteer de ‘Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek’ en 2 andere deelnemers (het is verplicht er 3 te kiezen).
– Breng nu uw stem uit.
– Klik daarna op de knop ‘Volgende stap’.
– Klik tot slot op de knop ‘Stem bevestigen’.
Wij hopen dat u hebt gestemd op onze wijkstichting en danken u daar dan hartelijk voor..

* Om te kunnen stemmen dient u lid te zijn van de Rabobank. Heeft u een rekening bij de bank, dan
bent u niet automatisch lid. U dient zich daartoe eerst te registreren. Registreren verplicht tot
niets. Bent u nog geen lid dan kunt u zich registreren gaandeweg het stemproces.

TIP! Vraag ook uw vrienden, buren, kennissen en familieleden om te stemmen op de St. Wijkbelangen Hemdijk Sneek.

.

.

.