Aanvankelijk werd er, ondanks de strenge regelgeving, veel misbruik gemaakt van de Buurt Preventie App.
Er werden veel onnodige berichten geplaatst met als gevolg dat veel deelnemers afhaakten.
Wel concludeerden wij hieruit dat er bij veel wijkbewoners behoefte bestond om via What’s App met elkaar te communiceren.
Om in die behoefte te voorzien is de Sociale Buurt App in het leven geroepen, waar u op een veel lossere manier met wijkbewoners kunt communiceren.
Wilt u gebruik maken van de Sociale Buurt App stuur dan een mailtje naar Yvette de Boer.
Stuur uw mail met 06nummer, voor- en achternaam naar socialebuurtapp@gmail.com