Foto’s met een * zijn foto’s over activiteiten die de Wijkstichting heeft georganiseerd.
Foto’s met een + zijn informatieve foto’s en foto’s met een # zijn foto’s over de natuur in de wijk.