Help ons de leefbaarheid in de wijk beter te maken en doneer !

Wij zijn blij met elk bedrag en iedere euro wordt besteed aan de leefbaarheid in onze wijk. De kosten voor de organisatie van activiteiten en de inspanningen die nodig zijn om ze bij een ieder onder de aandacht te krijgen zijn een grote kostenpost.
Wat we doen – en overigens ook niet doen – lees je op deze website. Enerzijds hebben we een focus op ontmoeten, anderzijds zoeken we ook naar de dialoog met partijen die voor onze wijk relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente Súdwest-Fryslân, ProRail het Wetterskip Fryslân en de scholen.
Met uw bijdrage kunnen we het verschil maken.
Het maakt dat we dingen net even anders kunnen doen ten opzichte van andere wijken.

Wilt u doneren? Dat kan!
Klik hieronder bij ‘Bedrag’ op ‘Eigen bedrag invoeren’,
Klik op ‘Eigen bedrag invoeren’ en voer op de regel eronder het gewenste bedrag in of selecteer een van de getoonde bedragen.
Klik daarna op de knop ‘Doneren’.

Maakt u de donatie liever zelf aan ons over? Boek dan een bedrag over op rekeningnummer:
NL02 RABO 0143982842 t.n.v. Stichting Wijkbelangen Hemdijk o.v.v. Donatie

Bedrag