Doelstelling Wijkstichting
Het behouden en verbeteren van onze leefbare, groene wijk (waaronder het Spoordok) waar mensen op een respectvolle wijze leven en participeren met als resultaat dat we een beetje op elkaar en onze eigendommen passen.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijkinfo

De Hemdijk is een wijk in de stad Sneek in de provincie Friesland.
In 2021 had de wijk 1205 inwoners (590 mannen en 615 vrouwen), verdeeld over 542 wooneenheden.
De wijk heeft een oppervlakte van 196 hectare waarvan 4 hectare bestaat uit water.

—————————

Veel groen

Kenmerkend voor de wijk is het vele groen, hetgeen de wijk een fris en ruimtelijk aanzien geeft.
Het prachtige natuurgebied het Spoordok is één van de bezienswaardigheden van de wijk.
De straatnamen in de wijk Hemdijk hebben een link met water en weidevogels.

Naamsverklaring

De naam Hemdijk is als volgt te verklaren: een hem is een binnenpolder, een hemdijk een dijk die bescherming bood tegen het water, in het geval van Sneek tegen het water van de Middelzee.

—————————

Voorzieningen

Op het uiterste zuidoostelijke puntje van de wijk ligt het Aquaduct “De Geeuw”, in het westen van de wijk het Antonius Ziekenhuis.
In de wijk zijn meerdere scholen gelegen: een school voor vmbo, havo en vwo, een school voor speciaal basisonderwijs, twee scholen voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en een praktijkschool. Tevens bevinden zich in de wijk 2 woonvoorzieningen en een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking.
Tevens is er een aantal bedrijven gevestigd, voor het merendeel bedrijven met een dienstverlenend karakter.
Op loopafstand van de wijk bevinden zich een treinstation, een busstation en meerdere bushaltes.

Help ons de leefbaarheid in de wijk beter te maken en doneer !

Selecteer hieronder het gewenste bedrag en klik daarna op de knop ‘Doneren’.

Bedrag