Sinds september 2016 is er in onze wijk een Buurt Preventie App actief.
Deze What’s App-groep, die in samenwerking met de politie door een tweetal wijkbewoners is opgezet, heeft als doel elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties, deze waar mogelijk te verstoren en zo nodig te melden bij 112. Dit alles om de veiligheid in de wijk te bevorderen.

Om oneigenlijk gebruik van de Buurt Preventie App te voorkomen vragen wij u of u zich strikt aan de volgende spelregels wilt houden.
Alleen bij een juist gebruik van de App wordt bereikt wat ermee wordt beoogd: een veilige wijk.

Spelregels:
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig en/of werkzaam in de wijk.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief, de politie komt alleen in actie wanneer melding bij 112 wordt
gedaan.
4. Gebruik de WhatsApp volgens het SAAR principe:
A = Alarmeer 112 of neem contact op met de politie.
A = App: plaats een bericht op de app om je waarneming bekend te maken bij anderen.
Meld ook of melding is gedaan bij 112.
R = Reageer: bijvoorbeeld door naar buiten te gaan, contact te maken met de persoon en een
poging te doen zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig en zonder risico’s kunt
doen.
5. Niet doen:
– Onnodige berichten plaatsen.
– Duimpjes, emoticons of bedankjes plaatsen.
– Melding doen van gevonden of verloren voorwerpen.
– Reageren op eerdere berichten zonder toevoeging van relevante informatie over de situatie.
– Vloeken, schelden, vooroordelen uitspreken of discrimineren.
– Voor eigen rechter spelen en regels of wetten overtreden.
– Het onderhouden van persoonlijke contacten.
– Onnodig herhalen van wat anderen al hebben gemeld.
– Anderen nodeloos ongerust maken.
   Wel doen:
– Melding doen van verdachte situaties.
– Voorafgaande berichten lezen en alleen informatie toevoegen als die relevant is en nog niet
eerder is gemeld. Voorkom een lawine van meldingen.
– Melding doen van terugkoppelingen van de politie.
– Melden of de politie of 112 op de hoogte is gebracht.
– Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht zo goed mogelijk beschrijven.
Wees in deze terughoudend met het plaatsen van foto’s.
– Zo nodig melding doen van voertuigkenmerken zoals kleur, merk, type en kenteken.

Wilt u lid worden van de Buurt Preventie App?
Zorg er dan in de eerste plaats voor dat What’s App op uw smartphone is geïnstalleerd.
Vul dan dit formulier in en klik daarna op de knop ‘Verzenden‘.
Herman van Schie zal dan uw aanvraag verwerken en u een bericht sturen met daarin een link waarmee u zichzelf kunt toevoegen.

De regels voor het gebruik van De Buurt Preventie App zijn streng. Wilt u op een lossere manier met buurtbewoners appen meldt u dan aan voor de Sociale Buurt App.