Twee keer per jaar, in juni en in december, wordt er door de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek een wijkkrant uitgebracht.
Deze krant wordt in de wijk Hemdijk huis aan huis verspreidt over zo’n 550 woningen.
Hieronder een overzicht van de reeds verschenen kranten.
Editie 1, dec. 2017
Editie 2, juni 2018
Editie 3, dec. 2018
Editie 4, juni 2019
Editie 5, dec. 2019
Editie 6, juni 2020
Editie 7, dec. 2020
Editie 8, juni 2021
Editie 9, dec. 2021
Editie 10, juni 2022