.

Secretaris:
Margreet Hardinge
Roerdomplaan 11
8601XD Sneek
Mobiel: 0630561071
Email: wijkbelangenhemdijk@gmail.com

Voorzitter:
Bram Nauta
Hemdijk 79
8601XK Sneek
Mobiel: 0653670985

Penningmeester:
Akke de Witte
Ooievaarslaan 51
8601 XM Sneek
Mobiel: 0629243288

Webmaster:
Herman van Schie
Bonserdyk 1
8601ZE Sneek
Mobiel: 0681162851

Bestuurslid
Bauke Faber
Waterhoenstraat 14
8601XT Sneek
Mobiel: 0622193406

Bankrekeningnummer:
NL02RABO0143982842
t.n.v. Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek

Kamer van Koophandel

Bij de KVK bekend als:
– Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek,
– Nummer KVK:  59475900
– Roerdomplaan 11
– 8601XD Sneek