.

De Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek kent vele manieren van communiceren:

Facebook
Nieuwsbrieven
Buurtpreventie-App
Sociale App
Heel Hemdijk Geeft

Klik op de links hierboven voor meer info.

Is iets niet duidelijk, heeft u vragen, opmerkingen of aanbevelingen laat het ons weten
en stuur een mail naar wijkbelangenhemdijk@gmail.com