In deze rubriek treft u info over de wijk Hemdijk.
In deze rubriek zijn opgenomen:

Een fotoserie ‘Hemdijk in het verleden’
Info over de ontstaansgeschiedenis van het Spoordok
Cijfers over wijk Hemdijk

.

.

.