.

Om bewoners van de wijk Hemdijk bewuster te maken van hun prachtige leefomgeving is deze pagina in het leven geroepen.
Het doel is om de natuur van de wijk, met name het Spoordok, in al zijn facetten te tonen en met elkaar te delen.
Heeft u iets bijzonders te melden over het Spoordok of de natuur in onze wijk laat het ons weten.
Dit kan zijn een bijzondere foto (graag met begeleidend onderschrift) of een tekst over een dier of plant die voorkomt in onze wijk.
Info aanleveren bij wijkbelangenhemdijk@gmail.com onder vermelding ‘Bestemd voor website pagina natuur’.