Zaterdag 25 febr. zijn Lara en Sebastiaan van start gegaan met het enquêteren van wijkbewoners.
Inmiddels zijn zij daar zo’n 20 uur mee bezig geweest.
Veel mensen bleken echter niet thuis te zijn of hadden op het betreffende moment even geen tijd.
Om ook deze mensen in de gelegenheid te stellen is besloten de enquête online te zetten.
Aan alle bewoners uit de wijk Hemdijk, die de enquête nog niet hebben ingevuld, de vraag om gebruik te maken van deze online versie.
Het invullen van de enquête vergt slechts zo’n 10 minuten van uw tijd.
Wij hopen op een grote respons.

Klik hier om de enquête te openen.

Klik hier voor meer info over de enquête