Kent u onze Wijkstichting?
Weet u wat wij zoal ondernemen en organiseren?
Zo ja, waar haalt u die informatie dan vandaan?
Wat vindt u van de activiteiten die wij organiseren en van de manier waarop wij met de wijkbewoners communiceren?
Zomaar wat vragen die wel eens bij ons opkomen.
Vragen waarop wij graag het antwoord zouden weten, zodat wij beter kunnen inspelen op wat er bij de wijkbewoners leeft.
Vragen waardoor uw menig nog meer kan gaan meewegen in onze toekomstige activiteiten.
Om antwoord te krijgen op onze vragen hebben wij een enquête opgesteld.
Lara en Sebastiaan (zie bijgaande foto) gaan ons helpen bij het afnemen van die enquête.
Zij gaan langs de deuren om aan u de vragen te stellen.
Bellen zij bij u aan, dan hopen wij dat wij mogen rekenen op uw medewerking en dat u de vragen wilt beantwoorden.
De enquête vraag slechts zo’n 10 minuten van uw tijd.
Lara en Sebastiaan starten op zaterdag 25 feb. met het enquêteren en stoppen daar zaterdag 4 maart weer mee.
Wij hopen op een goede respons.