Vorig jaar ging het Sint-Maarten-Lopen wegens Corona niet door.
Afgelopen maanden lag het Spoorbruggetje er wegens vernieuwing volledig uit.
Maar op donderdag 11 nov. 2021 gaan we dit gemis compenseren, dan gaan we het Sint-Maarten-Lopen combineren met het symbolisch in gebruik nemen van de nieuwe brug. Een bijzonder evenement, een spektakelstuk, dat zowel kinderen, ouders als overige wijkbewoners absoluut niet mogen missen.

Tot 18.00 uur verzamelen de kinderen die Sint Maarten willen lopen, hun ouders en toeschouwers zich aan de Hemdijkzijde van het Spoorbruggetje. Daar vertelt John Ebink om 18.00 uur een spannend verhaal, een verhaal waarin een vuurspuwende draak de strijd aangaat met een zeemeermin. De draak en de zeemeermin komen niet alleen maar voor in het verhaal, maar zullen in het Spoordok ook echt ten tonele verschijnen.

Na het verhaal begeven de kinderen zich met hun zelfgemaakte lampionnen naar het midden van de brug, die met lampjes en lampionnen is versierd. In het midden van de brug is een lint gespannen en daar zal de brug symbolisch in gebruik worden genomen.

Na de ingebruikname trekken de kinderen de wijk in voor het lopen van Sint Maarten en het in ontvangst nemen van traktaties. Wijkbewoners die het leuk vinden als kinderen bij hen aan de deur komen kunnen dat te kennen geven door bij de voordeur of raam een lichtje aan te doen. Vorig jaar gebeurde dat ook en dat werkte voortreffelijk.

Wijkbewoners die niet meelopen met Sint Maarten, maar dit alles wel willen aanschouwen, zijn van harte welkom aan de Hemdijkzijde van de Spoorbrug. Let wel, dit mag u niet missen.

We hopen op een grote opkomst, zowel van Sint-Maarten-Lopers als van toeschouwers.
Noteer 11 nov. alvast maar in uw agenda.