Evenals voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer aan de slag met de schoonmaak van het Spoordok en het naastgelegen wandelpad.
Dit jaar vindt deze activiteit, genaamd Himmeldei, plaats op
zaterdag 23 maart 2024

Alleen kunnen we dit alles niet en uw hulp is dan ook hard nodig.
Daarom roepen wij u op om op za. 23 maart naar het Spoordok te komen om uw steentje bij te dragen aan deze schoonmaakactie.

Zwerfafval dat in de loop van het afgelopen jaar is achtergelaten in het Spoordok wordt dan weer verwijderd, zodat er weer  een schoon Spoordok achterblijft.
Wij zouden het fantastisch vinden als wij op uw hulp mogen rekenen.

Voor de schoonmaak van het water maken we dankbaar gebruik  van kano’s die ons door de Scouting ter beschikking worden gesteld.

De actie begint om 10.00 uur en zal zo’n twee uren in beslag nemen.
Verzamelpunt: Bruggetje over het Spoordok.
De actie staat onder leiding van Bauke Faber.

U komt toch ook helpen?

.

.

.