Op 27 febr. organiseerde de gemeente Súdwest Fryslân een bijeenkomst voor bewoners van de wijk Hemdijk. De gemeente organiseerde deze avond om input te verzamelen voor ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in het plangebied Noord (Spoorzone-Veemarktterrein), waar onze wijk onder valt.
Veel bewoners uit onze wijk waren op deze avond aanwezig en deelden hun ideeën over mogelijke invullingen van deze ontwikkelingen.
Een verslag van deze bijeenkomst (en meer) kunt u teruglezen op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gebiedsvisie-spoorzone-veemarktterrein/

Ons bereikten berichten dat bewoners niet op de hoogte waren van deze avond omdat zij, zoals zij meldden, geen uitnodiging hadden ontvangen.
Om te voorkomen dat dit weer gaat gebeuren, maar het wel gaat over belangrijke veranderingen in onze wijk, willen wij wijkbewoners graag attenderen op een vervolg op de bijeenkomst van 27 febr. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente meerdere varianten voorleggen van de gebiedsvisie en bewoners vragen om hun feedback daarop. Mede deze feedback zal gebruikt worden voor een definitief ontwerp van de gebiedsvisie.

Gegevens over deze bewonersbijeenkomst:
Datum: 5 juni 2024
Tijdstip: 19.30 uur (inloop 19.15 uur)
Einde: 21.00 uur.
Locatie: CSG Bogerman, Hemdijk 47, 8601XJ Sneek

.

.

.